Контрольні запитання для перевірки знань

    


Задати питання
Щоб скористатися формою, включіть підтримку JavaScript та Cookies в браузері.

 

 

     І. ЛЕБІДКА:                                                                                                                                                    RU    

1. Для чого призначена лебідка?
2. Які вимоги висувають до кінематичного зв'язку між гальмівним шківом і канатоведучим органом лебідки?
З. Як розрізняються лебідки за типами приводів, канатоведучих органів, редукторів і за характером кінематичного зв'язку?
4. Перерахуйте переваги безредукторних лебідок. На яких ліфтах вони встановлюються?
5. Якого типу лебідки набули найбільшого поширення на ліфтах?
6. Опишіть і порівняйте варіанти установки КВШ на валу редуктора.
7. Опишіть конструкцію черв'ячної лебідки з КВШ. Які функції виконує штурвал?
8. Які цілі досягаються при застосуванні в лебідках відвідного блоку?
9. Як домагаються зниження маси і габаритних розмірів лебідки?
10. Перелічіть переваги лебідки з вертикальним розташуванням черв'яка.
11. Які параметри контролюють в лебідках з КВШ?


    ІІ. РЕДУКТОР:

1. Для чого призначений редуктор?
2. Які редуктори застосовуються в ліфтових лебідках?
3. Опишіть конструкцію зубчастого редуктора. Які у нього переваги і недоліки?
4. Чому в ліфтових лебідках найбільшого поширення набули черв'ячні редуктори? Назвіть їх недоліки.
5. Як влаштований черв'ячний редуктор?
6. Які черв'яки застосовуються в черв'ячних редукторах? Порівняйте їх один з одним.
7. Для чого в черв'ячних редукторах використовуються радіально-наполегливі і наполегливі підшипники?
8. Перелічіть способи розташування черв'яка в ліфтових лебідках. Порівняйте їх один з одним.
9. Як влаштовані черв'як і черв'ячні колесо?
10. Чим характеризуються черв'ячні передачі?
11. Розшифруйте позначення редуктора РГЛ-180-45.


      ІІІ. МУФТА:

1. Для чого призначені муфти?
2. Які вимоги висувають до застосовуваних на ліфтах муфтах?
3. Які типи муфт застосовують на ліфтах?
4. Опишіть пристрій МУВП.
5. Опишіть пристрій муфт із зірочкою.
6. На якому валу встановлюють гальмівну муфту?
7. Що вдається компенсувати за допомогою пружних муфт?


     IV. КАНАТОВЕДУЧІ ОРГАНИ, БЛОКИ та КОНТРШКІВИ:

1. Для чого призначені канатоведучі органи? Які канатоведучі органи ви знаєте?
2. З якого матеріалу виготовляють канатоведучі органи, контршківи і відвідні блоки?
З. Як влаштований барабан?
4. Які способи кріплення канатів на барабані ви знаєте?
5. Які вимоги до канатоємкості барабана?
6. Яка кількість канатів може застосовуватися при використанні барабана?
7. Перерахуйте недоліки барабанів.
8. Як влаштований КВШ? Які вимоги висувають до його обода?
9. Як залежить діаметр канатоведучих органів від діаметра каната?
10. Від чого залежить ширина обода канатоведучого шківа?
11. Від чого залежить сила зчеплення канатів з ободом канатоведущего шківа?
12. Чим характеризується тягова здатність КВШ?
13. Який профіль струмків застосовують на КВШ, барабані, відвідних блоках і контршківах?
14. Які переваги і недоліки мають різні профілі КВШ?


     V. ГАЛЬМІВНІ ПРИСТРОЇ:

1. Для чого призначене гальмо?
2. Гальмами якого типу має бути обладнана ліфтова лебідка?
3. Що означає поняття «гальмо нормально замкнутого типу»? За рахунок чого в ньому створюється гальмівний момент?
4. Опишіть конструкцію гальм нормально замкнутого типу.
5. Що застосовують в якості приводу гальмівних пристроїв?
6. Для чого призначений привід гальмівного пристрою?
7. Порівняйте електромагніти постійного і змінного струму.
8. Порівняйте гальма з короткоходовими і довгоходовими електромагнітами.
9. Опишіть конструкцію електрогідравлічного штовхача.
10. Як регулюється гальмівний момент в гальмах з електромагнітами типів КМТД- 02, МП-201 і електромагнітом типу МП-201 з жорстко встановленими колодками?


     

     VI. КАБІНИ ЛІФТІВ:

1. Опишіть конструкцію каркаса кабіни (вкажіть профіль і матеріал елементів конструкції).
2. У чому переваги плаваючої підлоги кабіни в порівнянні з петльовою?
3. Опишіть призначення сигналу, одержуваного від мікровимикача, електричний контакт якого розмикається при навантаженні кабіни 15 кг і більше. Який вплив він викликає?
4. Які вимоги пред'являє ПББЕЛ до підлоги кабіни?
5. Який принцип дії плаваючої підлоги кабіни?
6. Опишіть призначення сигналу, одержуваного від мікровимикача, електричний контакт якого розмикається при навантаженні кабіни 90% номінальної вантажопідйомності. Який вплив він викликає?
7. Опишіть призначення сигналу, одержуваного від мікровимикача, електричний контакт якого розмикається при навантаженні кабіни 110% номінальної вантажопідйомності. Який вплив він викликає?


      VII. ВРІВНОВАЖУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ:

1. Яке призначення противаги?
2. Опишіть конструкцію противаги.
3. Перерахуйте матеріали, з яких можуть виготовлятися ваги противаги.
4. Для чого призначені упори?
5. В яких випадках противагу обладнають уловлювачами?
6. В яких межах можуть зміщуватися вантажі противаги?
7. Що перевіряють при огляді противаги?
8. Якими башмаками обладнають противаги швидкісного ліфта?
9. Для чого застосовують гнучкі врівноважувальні елементи? Що застосовують в якості гнучких врівноважуючих елементів?
10. Які системи врівноваження існують?

     
   

      VІII. БАШМАКИ ТА ЗМАЩУВАЛЬНІ АПАРАТИ:

1. Для чого призначені напрямні башмаки?
2. Де їх встановлюють?
3. Які типи башмаків застосовують на ліфтах?
4. У яких випадках застосовуються жорсткі, самовстановлювальні і роликові башмаки?
5. Як влаштований самовстановлювальний ковзний башмак?
6. Для чого призначений капроновий вкладиш?
7. Які функції виконує гумове півкільце змінного самовстановлювального башмака?
8. У яких випадках в башмак встановлюють чавунний вкладиш?
9. Як влаштований роликовий башмакк?
10. Яким чином забезпечується необхідна величина сили притиснення ролика до напрямних?
11. Які зазори повинні дотримуватися при застосуванні самовстановлювального башмака кабіни і противаги?
12. Які вимоги висувають до башмаків?
13. Для чого призначені змащувальні апарати? При застосуванні яких башмаків вони встановлюються?
14. Опишіть конструкцію одного зі змащувальних апаратів.


      IX. ПІДВІСКИ КАБІНИ ТА ПРОТИВАГИ:

1. Які бувають підвіски?
2. Якими перевагами володіє пружинна підвіска в порівнянні з важельною?
3. Перерахуйте недоліки пружинної підвіски.
4. Опишіть переваги важельної підвіски.
5. Для чого призначене кільце в важельній підвісці?
6. Яким способом здійснюється контроль за провисанням канатів?
7. Для чого призначений ДПСК? В яких ситуаціях на ліфті розмикається електричний контакт вимикача ДПСК?
8. Опишіть пристрій ДПСК.
9. Яке співвідношення розмірів плечей повинно бути в важельній підвісці?
10. У яких випадках застосовується поліспасна підвіска?

 

   

     X. УЛОВЛЮВАЧІ:

1. Перелічіть види уловлюючих пристроїв уловлювачів різкого гальмування.
2. Яке регулювання потрібно виконати в кліщових уловлювачах, щоб збільшити зазор між клином і колодкою?
3. Перелічіть види уловлюючих пристроїв уловлювачів плавного гальмування.
4. Яке регулювання слід виконати в кліщових уловлювачах, щоб розгорнути їх за годинниковою стрілкою?
5. Перелічіть частини, які входять в систему уловлювачів.
6. Які уловлювачі можуть встановлюватися на ліфтах зі швидкістю руху кабіни 0,76 м/с?
7. Яка принципова відмінність між уловлювачами різкого і плавного гальмування?
8. Як працює пружина (на стиск або розтяг), розташована між довгими плечима важелів в кліщових уловлювачах плавного гальмування під час посадки кабіни на уловлювачі?
9. За рахунок яких сил відбувається гальмування при застосуванні уловлювачів різкого і плавного гальмування?
10. Чому ПББЕЛ вимагає приведення в дію уловлювачів від обмежувача швидкості, а не від ослаблення і розриву тягових канатів?
11. Яким основним способом контролюється спрацювання уловлювачів?


     ХІ. ОБМЕЖУВАЧ ШВИДКОСТІ:

1. Опишіть спосіб перевірки справності канавки робочого шківа обмежувача швидкості.
2. Які перевірки необхідно виконати, щоб переконатися в справності обмежувача швидкості (технологію перевірок не уточнювати)?
3. Опишіть спосіб перевірки спрацювання обмежувача швидкості, який відповідає перевищенню швидкості руху кабіни вниз не менше ніж на 15% номінальної.
4. Для чого призначений рухливий упор?
5. Чим регулюється швидкість спрацьовування обмежувача швидкості?
6. Для чого на шківі обмежувача швидкості  дві канавки?
7. В якому місці ліфта може встановлюватися обмежувач швидкості?


    ХІІ. КАНАТ:

1. Які вимоги висувають до ліфтових тягових канатів?
2. Чим відрізняються канати одинарної і подвійної звивки? Які з них застосовують як тягові і чому?
3. Чим відрізняються канати однобічної, хрестинної і комбінованої звивки?
4. Розшифруйте конструкцію каната: 6х37 + 1 ОС = 222 + 1 ОС.
5. Якими способами закладають кінці тягових канатів?
6. Що таке крок звивання? Як його визначити?    ХІІІ. НАПРЯМНІ КАБІНИ ТА ПРОТИВАГИ:

1. Для чого призначені напрямні?
2. На які навантаження повинні бути розраховані напрямні кабіни і противаги?
3. З якого профілю і матеріалу виготовляють напрямні?
4. Як розрізняються напрямні за способом кріплення до шахти?
5. Які вимоги висувають до стиків напрямних?
6. Якими способами кріплять напрямні до кронштейнів? Опишіть переваги та недоліки цих способів.
7. Які вимоги висувають до точності установки напрямних в шахті і поверхонь напрямних?
8. Які вимоги висувають до висоти напрямних?


    ХІV. УПОРИ ТА БУФЕРА:

1. Для чого і де встановлюють упори і буфера?
2. За яких номінальних швидкостей допускається застосовувати жорсткі упори, упори з амортизуючою прокладкою, пружинні і гідравлічні буфера?
3. Як влаштовані жорсткі упори і упори з амортизуючою прокладкою?
4. Як розрізняються буфера за способом перетворення кінетичної енергії?
5. Виходячи з яких умов розраховують буфера і упори?
6. Яке максимальне уповільнення допускається при посадці на буфер кабіни або противаги? Чи можна його перевищувати?
7. Опишіть конструкцію гідравлічного буфера зі змінною площею кільцевого отвору.
8. Опишіть конструкцію гідравлічного буфера зі змінним числом каліброваних отворів.
9. Чи допускається застосовувати в гідравлічних буферах масло з параметрами, що відрізняються від зазначених в паспорті? Чому?
10. Де випробовують гідравлічні буфера? Де відображають результати їх випробувань?


   

    XV. ДВЕРІ ШАХТИ І КАБІНИ:

1. Які бувають розпашні двері шахти?
2. Якими замками обладнають двері шахти?
3. Яку конструкцію мають розпашні двері шахти пасажирського ліфта?
4. Для чого потрібен неавтоматичний замок розпашних дверей?
5. З якою метою застосовується автоматичний замок розпашних дверей?
6. З яких частин складається шпінгалетно-ригельний замок розпашних дверей шахти?
7. З яких частин складається неавтоматичний замок пасажирського ліфта?
8. Перерахуйте основні частини автоматичного замка дверей шахти.
9. Яким способом контролюють замикання дверей за допомогою неавтоматичного та автоматичного замків?
10. Які бувають розсувні двері шахти?
11. З яких основних частин складаються горизонтально-розсувні двері шахти?
12. Чим відрізняються двошвидкісні горизонтально-розсувні двері шахти від одношвидкісних?
13. Яку конструкцію мають стулки горизонтально-розсувних дверей шахти?
14. Якими замками обладнуються горизонтально-розсувні двері шахти?
15. Для чого відображення напрямних кареток горизонтально-розсувних дверей шахти мають нахил?
16. За допомогою яких елементів каретки горизонтально-розсувних дверей шахти переміщаються і утримуються на напрямній лінійці?
17. Як в горизонтально-розсувних дверях шахти контролюють притвор стулок і накладення автоматичних замків (засувки)?
18. Для чого на каретках горизонтально-розсувних дверей шахти встановлені двуплечі важелі, на які впливають відводки дверей кабіни?
19. У яких межах регулюють в горизонтально-розсувних дверях шахти зазор між контрроликом і лінійкою, а також між упором каретки і засувкою автоматичного замка?
20. Якими замками обладнується вузька стулка несиметричних горизонтально-розсувних дверей шахти?
21. З яких основних частин складається шпінгалетно-ригельний замок  вузької стулки несиметричних горизонтально-розсувних дверей шахти?
22. Перерахуйте типи розпашних дверей кабіни.
23. З якого матеріалу виготовляють розсувні двері кабіни?
24. Для чого в розпашних дверях кабіни застосовують фартух?
25. Яким способом контролюють закриття розпашних дверей кабіни?
26. Для чого каретки горизонтально-розсувних дверей кабіни пов'язані тросом, перекинутим через блоки, встановлені на направляючій лінійці?
27. Для чого до лівої каретки горизонтально-розсувних дверей кабіни кріпиться пружина?
28. Яким способом контролюється притвор стулок горизонтально-розсувних дверей кабіни?
29. Для чого призначені розташовані на стулках горизонтально-розсувних дверей шахти відводки?
30. З яких основних частин складається редукторний привід дверей кабіни?
31. Як здійснюється реверс дверей в разі зіткнення стулок з перешкодою?
32. З якою метою на приводі дверей встановлені три вимикача?XVI. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РЕЛЕЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ ЛІФТІВ:

  1. Наведіть графічні умовні позначення таких елементів електричних схем ліфтів: обмотки або котушки електромагнітного апарату, реле, контактора, магнітного пускача, електромагніту гальмівного пристрою або відводки; З-контакту з дугогасінням, контактора або магнітного пускача; Р-контакту реле; З-контакту реле часу, який розмикається з витримкою часу при відключенні реле; Р-контакта реле часу, який замикається з витримкою часу при відключенні реле; запобіжника; контакту шляхового вимикача; кнопки.

  2. Наведіть буквено-цифрові умовні позначення таких елементів електричних схем: електродвигуна; електромагніту гальмівного пристрою лебідки; електромагніту відводки кабіни; реле контролю дверей; реле контролю замків дверей шахти; контакторів вибору напрямку руху, робочої і малої швидкостей; реле часу; автоматичного вимикача; ввідного пристрою; ємнісного фільтра; вимикача уловлювачів; вимикача слабини тягових канатів; кінцевого вимикача перепідйому або переспуску кабіни; вимикача, що діє при завантаженні кабіни 15 кг і більше; лампи, що сигналізує про реєстрацію наказу; лампи, що сигналізує про місцезнаходження кабіни; кнопки наказу; кнопки виклику; кнопки «Стоп»; поверхового перемикача; датчика селекції; датчика точної зупинки; перемикача режимів роботи ліфта; штепсельного роз'єму; запобіжника.