Розрахунок вартості технічного обслуговування

    


Задати питання
Щоб скористатися формою, включіть підтримку JavaScript та Cookies в браузері.

 

 

                           АКЦІЯ!!! ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІФТІВ                   RU

ЗІ ЗНИЖКОЮ 30%*

*Знижка 30% на технічне обслуговування від розрахунку, згідно Наказу Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ № 369 від 09.11.2006 р. «Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів  та систем диспетчеризації».

Вартість технічного обслуговування ліфтів за місяць визначається як добуток від ціни технічного обслуговування базового ліфта на коефіцієнти складності, що враховують кількість поверхів, типи ліфтів, термін експлуатації ліфтів, форми їх обслуговування, умови експлуатації ліфтів, наявність системи диспетчеризації та інші параметри. Детальніше


Розрахунок вартості технічного обслуговування ліфтів

(Наказ  Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ N 369 від 09.11.2006 р. «Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації» ) 

В ТО = Цбаз.  х  Кформи х Ктип х Кнед. х [(1 + (Nповерхів - 9) х 0.05 + (Nдод.двер. х 0,025) + (Sкм. - 0,5) х 0,02 + Ктерм.експл. х (1 - Nмод х 0,2) + Кінтенс. + Кперешк.)],


ТИПИ

 ЛІФТІВ

Реєст.

 

В/п

Пас. /
вант.

Кільк.

повер.

V,

м/с

Рік  випус.

Кільк.

двер.

Ціна  базова

(Ц баз.)

К 1

Коефіц.  форми

(Кформи)
 (ТО №2)

К 2

Коефіц.  типу
 (К тип)

К 3
Коефіцієнт недиспет-

черизації
(К нед.)

К 4
Підвищена складність  сист. керув.

К 5
 При нижньому МП

* К 6
Сума додатк. коефіц.

Вартість

ТО1,2

1,05


Ліфт до 250 кг.,

V до 0,5 м/с., сервісний, редукторний, одношвидкісний

 

 

 

 

 

 

 

950   х

0,85   х

0,6      х

1,47      х

х

х

х

 


Ліфт в/п до 400 кг,

V = до 1 м/с, редукторний, двошвидкісний 

 

 

 

 

 

 

 

950   х

0,85   х

1,0      х

1,47      х

х

х

х

 


Ліфт в/п до 400 кг,

V = 1 - 1,6 м/с, з плавним регулюванням швидкості, редукторний 

 

 

 

 

 

 

 

950   х

0,85   х

1,1      х

1,47      х

х

х

х

 


Ліфт в/п 500 - 1000 кг, V = 1 - 1,6 м/с,, двошвидкісний, редукторний 

 

 

 

 

 

 

 

950   х

0,85   х

1,1      х

1,47      х

х

х

х

 


Ліфт в/п 500 - 1000 кг, V = 1 - 1,6 м/с з плавним регулюванням швидкості, редукторний 

 

 

 

 

 

 

 

950   х

0,85   х

1,2      х

1,47      х

х

х

х

 


Ліфт в/п 500 - 1000 кг, V > 1,6 м/с, з плавним регулюванням швидкості, редукторний та безредукторний 

 

 

 

 

 

 

 

950   х

0,85   х

1,8      х

1,47      х

х

х

х

 *Розрахунок суми додаткових коефіцієнтів   К6

(Наказ  Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ N 369 від 09.11.2006 р. «Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації»)   


ТИПИ

 ЛІФТІВ

Додаткові коефіцієнти = [(1 + (Nповерхів - 9) х 0.05 + (Nдод.двер. х 0,025) + (Sкм. - 0,5) х 0,02 + Ктерм.експл. х (1 - Nмод х 0,2) + Кінтенс. + Кперешк.)],

Обов'язк.
коефіц.

(Nповерхів-9)х

х0,05Nдод.двер.х0,025


(Sкм.-

-0,5)х0,02

К терм.експл. х  (1 - Nмод х 0,2)

К інтенс.

К першк.

К 6
Сума додаткових
коефіцієнтів

Термін експл. від 15 до 20 років

Термін експл. від 20 до 25 років

Термін експл. від 25 до 30 років

Термін експл. понад 30 років

За підвищену інтенсивність роботи ліфта
 (більше 400 включень на добу)

Перешкоди при підходах до машинних приміщень

0,3

0,5

0,8

1,5

0,3


0,1

Ліфт до 250 кг.,V до 0,5 м/с., сервісний, редукторний, одношвидкісний

  1      +

+

+

+

 

 

 

 

+

+

 

Ліфт в/п до 400 кг, V = до 1 м/с, редукторний, двошвидкісний 

1      +

+

+

+

 

 

 

 

+

+

 

Ліфт в/п до 400 кг, V = 1 - 1,6 м/с, з плавним регулюванням швидкості, редукторний 

1      +

+

+

+

 

 

 

 

+

+

 

Ліфт в/п 500 - 1000 кг, V = 1 - 1,6 м/с, двошвидкісний, редукторний 

1      +

+

+

+

 

 

 

 

+

+

 

Ліфт в/п 500 - 1000 кг, V = 1 - 1,6 м/с з плавним регулюванням швидкості, редукторний 

1      +

+

+

+

 

 

 

 

+

+

 

Ліфт в/п 500 - 1000 кг, V > 1,6 м/с, з плавним регулюванням швидкості, редукторний та безредукторний 

1      +

+

+

+

 

 

 

 

+

+

 

РОЗШИФРУВАННЯ СКОРОЧЕНЬ:

Вто - вартість технічного обслуговування ліфта; 

Цбаз. - ціна базова;

Кформи - коефіцієнт форми обслуговування;

Ктип. - коефіцієнт типу ліфта;

Кдсз. - коефіцієнт, що  враховує  витрати  на  утримання  диспетчерського персоналу спеціалізованої ліфтової організації;  

Кнед.  1,47  -  коефіцієнт,  що враховує збільшення витрат на  технічний    огляд    недиспетчеризованих    ліфтів   за   формами  обслуговування - повного

та часткового;

Nповерхів - кількість поверхів будинку;  9 -  кількість  поверхів   будинку,   що   враховується   для розрахунку вартості обслуговування базового ліфта;

0,05 - коефіцієнт,  що враховує надбавку (знижку)  за  кожний поверх; 

Nдод.двер. - кількість  додаткових  дверей  шахти  та  кабіни ліфта (при прохідних кабінах); 

0,025 - коефіцієнт,  що враховує надбавку за кожні  з  дверей ліфта; 

Sкм. - віддаленість ліфта від опорного пункту в кілометрах;  

0,5 -  віддаленість  від опорного пункту в кілометрах,  понад яку застосовується коефіцієнт віддаленості;

 0,02 -  коефіцієнт,  що  враховує надбавку за кожний кілометр понад 0,5 км;  К терм.експл.  -  коефіцієнт,  що враховує надбавку за термін

експлуатації ліфта; 

N - кількість пакетів модернізації ліфта; 0,2 -  коефіцієнт,  що  враховує  виконання   одного   пакета модернізації, - за кожну модернізацію;

Кінтенс.  -  коефіцієнт,  що  враховує  інтенсивність  роботи ліфта;

Кперешк. - коефіцієнт, що враховує наявність перешкод.

 

ПРИКЛАД розрахунку.

Ліфт пасажирський, 0,71 м/с., двошвидкісний, в/п 400 кг., на 6 зупинок, 6 дверей, відстань від опорного пункту -

5,5 км., термін експлуатації 14 р., перешкоди на підходах до МП, недиспетчеризований, інтенсивність експлуатації - нормальна.

  

Розрахунок вартості технічного обслуговування ліфтів (приклад) (розрахунок №1) 


В ТО = Цбаз.  х  Кформи х Ктип х Кнед. х [(1 + (Nповерхів - 9) х 0.05 + (Nдод.двер. х 0,025) + (Sкм. - 0,5) х 0,02 +

+ Ктерм.експл. х (1 - Nмод х 0,2) + Кінтенс. + Кперешк.)],


ТИП

 ЛІФТА

Реєстр

В/п

Пас./
вант.

Кільк.
повер.

V,
м/с.

Рік 
випус.

Кільк.
двер.

Ціна 
базова 
(Цбаз.)

К 1

Коефіц.
форми
 (Кформи)
 (ТО №2)

К 2

Коефіц.
типу 
 (К тип)

К 3 
Коефіц.
недиспетч. 
(К нед.)

К 4 
Підвищена складність СК

К 5
 При нижньому МП

*К 6 
Сума додатк. коефіцієнтів

(див.розр.№2)

Вартість

ТО1,2

1,05


Ліфт в/п до 400 кг,   V = до 1 м/с, редукторний, двошвидкісний 

0000

400

пас.

6

0,71

2006

6

  950 х  

0,85     х

1,0      х

1,47        х

-

-

         1,05    =

1246,38


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість ТО без ПДВ зі знижкою 30%:

872,47*Розрахунок суми додаткових коефіцієнтів   К6 (розрахунок №2)

ТИП

 ЛІФТА

Додаткові коефіцієнти = [(1 + (Nповерхів - 9) х 0.05 + (Nдод.двер. х 0,025) + (Sкм. - 0,5) х 0,02 + Ктерм.експл. х (1 - Nмод х 0,2) + Кінтенс. + Кперешк.)],

Обов'язков.
коефіцієнт

(Nповерхів-9)х

х0,05

Nдоп.дверейх х х 0,025

(Sкм. - 0,5) х 0,02

К терм.експл. х  (1 - Nмод х 0,2)

К інтенс.

К першк.

К 6
Сума додаткових
коефіцієнтів

Термін експл. від 15 до 20 років

Термін експл. від 20 до 25 років

Термін експл. від 25 до 30 років

Термін експл. понад 30 років

За підвищену інтенсивність роботи ліфта
 (більше 400 включень на добу)

Перешкоди при підходах до машинних приміщень

0,3

0,5

0,8

1,5

0,3

0,1

Ліфт в/п до 400 кг,

V = до 1 м/с, редукторний, двошвидкісний 

        1      +

(6-9)х0,05=-0,15+

-

(5,5-0,5)х0,02=0,1+

 -

-

 -

-

0,1     +

1,05


* Ціни вказані без ПДВ для форми обслуговування (часткова-3а), що здійснюється в робочі дні та

робочі години з 08:00 по 17:00.

Технічне обслуговування устаткування включає:

 • місячний /квартальный/ ремонт устаткування (профілактичні роботи у вигляді регулярних перевірок технічного стану устаткування, чищення, мастила і регулювання його вузлів для підтримки працездатності, відвертання відмов і забезпечення безпечної експлуатації).
 • усунення поточних несправностей устаткування: виконання обов'язкових періодичних робіт на ліфтах.
 • Додаткові роботи виконувані за додатковою угодою: ремонтно-відновні роботи, пов'язані з порушенням користувачами правил і умов експлуатації устаткування, відхиленням від норми параметрів електропостачання, умисним псуванням або розкраданням устаткування, дією форс-мажорних обставин, - заміна агрегатів, капітальний ремонт, реконструкція, модернізація устаткування в міру необхідності залежно від фактичного зносу, інтенсивності і умов експлуатації, а також на вимогу Замовника.

Інформація для замовників:

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ЛІФТІВ

Власник ліфта повинен забезпечувати постійне його утримання в справному стані шляхом організації належного обслуговування і нагляду. Нагляд за справним станом ліфтів забезпечують електромеханіки, що мають практичний стаж роботи більше 6 місяців в якості помічника електромеханіка по нагляду за ліфтами, а також особи, що мають практичний досвід не менше 6 місяців по монтажу і ремонту ліфтів. Відповідальність за справний стан ліфтів покладається наказом на представника технічної адміністрації підприємства - власника ліфтів, а при нагляді за ліфтами працівниками спеціалізованої організації - на представника технічної адміністрації цієї організації. Відповідальний за безпечну експлуатацію ліфтів повинен мати відповідну кваліфікацію і пройти атестацію по перевірці знань ПББЕЛ, норм і інструкцій по техніці безпеки для керівних і інженерно-технічних працівників. Прізвище, ім'я, по батькові і підпис працівника, відповідального за безпечний стан ліфтів, заносять в паспорт кожного ліфта. Електромеханіки по ліфтах знаходяться в підпорядкуванні у цього працівника.

Контроль за зносом устаткування

Періодичний огляд ліфта (то-1; то-2; то-3) Періодичний технічний огляд виконується електромеханіком

 1. При щомісячному (1 раз в 15 днів) технічному огляді ТО- 1 має бути оглянуте устаткування:
  • гальмівний пристрій;
  • автоматичні і неавтоматичні замки і контакти дверей шахти ліфтів;
  • устаткування, встановлене на верхній балці дверей шахти з автоматичними дверима;
  • двері кабіни;
  • пересувна підлога кабіни;
  • освітлення і сигналізація;
  • огородження шахти.
 2. При місячному (1 раз в 30 днів) технічному огляді ТО- 2 виконуються усі роботи, передбачені ТО- 1 і, крім того, повинно бути оглянуто наступне устаткування:
  • апаратура автоматичного включення резерву;
  • панель управління;   
  • канатоведучий шків;
  • електродвигун (генератор);    
  • кінцеві вимикачі;
  • канати;
  • направляючі кабіни і противаги;   
  • башмаки кабіни;
  • поверхові перемикачі;
  • індуктивні датчики;
  • распашні двері;
  • розсувні двері;
  • розсувні автоматичні двері кабіни;
  • кнопковий апарат і важільний апарат управління в кабіні;
  • викличні апарати;
  • підвіска кабіни і противаги;
  • противага;
  • купе кабіни;
  • натяжний пристрій обмежувача швидкості.
 3. При піврічному технічному огляді ТО-3 виконуються усі роботи, передбачені ТО- 1 і ТО- 2 і, крім того, має бути оглянуте наступне устаткування:
  • ввідний пристрій (головний рубильник);
  • редуктор;
  • обмежувач швидкості;
  • уловлювачі;
  • блоки;
  • вимикач блокового приміщення;
  • буферні пристрої;
  • заземлення електроустаткування і стан ізоляції дротів ліфта.
 4. При виконанні технічних оглядів ліфтів електромеханік зобов'язаний керуватися "Типовою інструкцією для електромеханіка, що здійснює технічний нагляд за ліфтами" і "Інструкцією по техніці безпеки при технічному огляді і капітальному ремонті ліфтів".