Що таке ліфт?

    


Задати питання
Щоб скористатися формою, включіть підтримку JavaScript та Cookies в браузері.

 

 

Терміни та визначення

RU

Що таке ліфт?Ліфт - пристрій, який обслуговує певні рівні, має кабіну, яка рухається по жорстких напрямних з кутом нахилу більше 15 градусів від горизонталі, і призначений для перевезення:

  • людей;
  • людей і вантажів;
  • тільки вантажів, у разі доступності кабіни, тобто можливості входу людей до кабіни без перешкоди, і її оснащення пристроями керування, які розміщені в зоні досяжності для людини всередині кабіни, а також для вантажів у разі недоступності кабіни.

Внутрішнє керування ліфта - вид керування, при якому команди керування на пуск ліфта   подаються тільки з кабіни.

Висота підйому ліфта — відстань по вертикалі між рівнями нижньої та верхньої посадкових (навантажувальних) площадок.

Висота  кабіни – відстань  по вертикалі   між  рівнем  порогу  і  стелею  кабіни.

Висота  шахти – відстань  по вертикалі   від  підлоги  приямка  шахти  до  перекриття  над  шахтою.

Висота верхньої  частини шахти – відстань  по вертикалі   від  рівня  верхньої  посадкової (завантажувальної  площадки)  до  перекриття  над  шахтою (стелею шахти).

Вантажопідйомність — найбільша маса вантажу, для транспортування якої призначений ліфт.

Глибина  кабіни – відстань  по горизонталі  між  внутрішніми  поверхнями  стін кабіни,  що її  вимірюють  перпендикулярно  ширині  кабіни.

Глибина  шахти – відстань  по горизонталі  між  внутрішніми  поверхнями  шахти перпендикулярно  ширині  шахти.

Глибина приямка шахти – відстань  по вертикалі від  рівня  чистої  підлоги  нижньої  посадкової (завантажувальної) площадки  до  чистої  підлоги  приямка  шахти. 

Групове керування - система керування спільною роботою двох і більше ліфтів. 

Двері телескопічного відкривання — розсувні двері кабіни (шахти), стулки яких рухаються в рівнобіжних площинах в одну сторону, заходячи одна за іншу.

Двері центрального відкривання — розсувні двері кабіни (шахти), стулки яких рухаються в рівнобіжних площинах у різні сторони.

Експлуатація - стадія життєвого циклу ліфта чи підйомника, на якому реалізують, підтримують та відновлюють якість виробу. Експлуатація ліфта охоплює етапи введення в експлуатацію за призначенням, зберігання, транспортування, технічне обслуговування, поточний та середній ремонт, припинення експлуатації (утилізація та знищення).

Кабіна  прохідна  - кабіна,  що має  2  і  більше  входів (виходів), (аварійні  двері  не  враховуються).

Лебідка — електромеханічний пристрій з електродвигуном, призначений для створення стискального зусилля, що забезпечує рух кабіни ліфта. 

Ліфт (від англ. lift — підіймати, рос. лифт, англ. lift; elevator, нім. Lift m, Fahrstuhl m, Aufzug m)- стаціонарна вантажопідйомна машина періодичної дії, призначена для підйому і спуску людей і (або) вантажів у кабіні, що рухається по твердих прямолінійних напрямних, у яких кут нахилу до вертикалі не більше 15 градусів.  

Ліфт вантажний звичайний - вантажний ліфт, кабіна якого підвішена за її верхню частину. 

Ліфт вантажної з монорейкою - вантажний звичайний ліфт, у кабіні якого передбачена можливість кріплення підвісного шляху (монорейки і т.п.).

Ліфт вантажний вижимний - вантажний ліфт, підйом кабіни якого виробляється силою, що діє на неї знизу. 

Ліфт вантажний з  провідником – ліфт,  призначений   для  транспортування  вантажів  і  перевезення  пасажирів  з провідником.

Ліфт малий вантажний (службовий ліфт класу V) - постійний підіймальний пристрій, що обслуговує визначені поверхи, має кабіну, доступ людей у який неможливий через її розміри і конструктивне виконання (вантажопідйомність 250 кг, площа підлоги кабіни не більше 1 м2, висота двері шахти не більше 1250 мм).

Ліфт вантажний тротуарний - вантажний вижимний ліфт, кабіна якого виходить із шахти.

Ліфт електричний – ліфт,  у  якого  кабіні  надає руху  електропривід. 

Ліфт  гідравлічний – ліфт, у  якого  кабіні  надає руху  електронасосний  гідропривід  поступального  руху.

Ліфт  канатний; линвовий  ліфт – ліфт,  у якого  як  тяговий орган  використовується  канат (линва). 

Ліфт  ланцюговий – ліфт,  у якого  як  тяговий орган  використовується  ланцюг.

Ліфт  пасажирський – ліфт, призначений для підіймання  і  опускання  людей.

Ліфт  пасажирський  з  провідником – пасажирський  ліфт, керування  яким здійснює  провідник.

Ліфт  лікарняний  пасажирський -  ліфт, пизначений для підіймання  і  спускання  хворих, в тому  числі  на   транспортних  засобах  із  супровідним  персоналом.

Ліфт панорамний - ліфт, який має кабіну і шахту з прозорою огорожею, призначений для огляду пасажирами з кабіни навколишнього простору.

Ліфт спеціального  призначення – ліфт, призначений  для конкретної  галузі  використання  та (чи) цільового  призначення.

Ліфтер – особа, яка керує ліфтом  та  стежить  за виконанням  пасажирами „Правил користування  ліфтом”.

Машинне приміщення ліфта — окреме приміщення для розміщення устаткування ліфтів. 

термін та визначення слова ліфтМодернізація - внесення змін у конструкцію ліфтів чи підйомників, які підвищують їх безпечність, технічний рівень і поліпшують економічні характеристики шляхом заміни окремих складових частин на більш сучасні, у тому числі заміна системи керування, за умови збереження основних технічних характеристик ліфта чи підйомника.

Направляючі кабіни (противаги) — пристрій, що визначає положення кабіни (противаги) у шахті.

Зовнішнє керування - вид керування, при якому команда керування на пуск ліфта подається тільки з поверхових площадок.

Одиночне керування - система керування роботою одного ліфта.

Підйомник будівельний - транспортний засіб перервної дії, який установлюють на годину будівництва будь-якої споруди, призначений для підіймання і спускання будівельних матеріалів (вантажний підйомник) або будівельних матеріалів і людей (вантажопасажирський підйомник) у кабіні (платформі), яка переміщується по вертикальних напрямних, з одного рівня на інший.

Підйомник багатокабінний пасажирський електричний - стаціонарна багатокабінна машина безперервної дії з електроприводом, призначена для підіймання і спускання людей у кабіні, вхід і вихід яких здійснюється під час її руху.

Провідник (ліфта) – особа, яка постійно перебуває в кабіні  ліфта  та  подає  команди  керування. 

Привід дверей ліфта — пристрій для відкривання і закривання дверей ліфта.

Привід ліфта — пристрій для приведення ліфта в рух.

Пристрій безпеки ліфта — пристрій для забезпечення безпечного користування ліфтом. 

Приямок — частина шахти ліфта, розташована нижче рівня крайньої нижньої поверхової площадки.

Противага — пристрій для зрівноважування маси кабіни і частини корисного вантажу.

Режим "Ревізія" - управління ліфтом з даху кабіни під час проведення огляду і ремонту устаткування, встановленого в шахті ліфта.

Реконструкція - зміна кінематичної схеми ліфта, збільшення вантажопідйомності або номінальної швидкості, які здійснюються після введення ліфта в експлуатацію. 

Ремонт - відновлення пошкоджених, спрацьованих або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових частин ліфтів і підйомників (металевих конструкцій, механізмів, гідроприводу, електроприводу, приладів і пристроїв безпеки тощо) з доведенням ліфтів і підйомників до працездатного і справного стану, у тому числі проведене відповідно до системи планово-попереджувальних ремонтів.

Система керування — сукупність пристроїв керування, що забезпечують роботу ліфта.

Змішане керування - вид керування, при якому команда керування на пуск ліфта подається як з кабіни, так і з поверхових площадок.

Технічне обслуговування - комплекс дій або дія для підтримання справного чи стану працездатності ліфта (підйомника) під час використання його за призначенням, простою, зберігання та транспортування.

Уловлювачі — пристрій для гальмування, зупинки й утримання кабіни (противаги) на напрямних.

Швидкість номінальна - швидкість руху кабіни, на яку розраховане устаткування ліфта.

Ширина  шахти -  відстань  по  горизонталі  між  внутрішніми  поверхнями  шахти,  яка  вимірюється  паралельно  ширині  кабіни.

Ширина  кабіни – відстань  по  горизонталі  між  внутрішніми  поверхнями  стін  кабіни, що її вимірюють  паралельно  входу  в  кабіну.

Шахта - простір, у якому переміщається кабіна, противага і (або) пристрій кабіни, що врівноважує.