Посадова інструкція ліфтера

    


Задати питання
Щоб скористатися формою, включіть підтримку JavaScript та Cookies в браузері.

 

 

 

______________________________________
(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

_______________________________________
(уповноважена особа)

_______________________________________
(ПІБ, підпис)

_________________ року

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІФТЕРА

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність ліфтера.
1.2. На посаду ліфтера призначається особа без вимог до освіти.
1.3. Ліфтер повинен знати:
будову та правила експлуатації ліфта;
призначення і розташування приладів безпеки:
дверних замків, дверних та підпільних контактів, уловлювачів, конусного вимикача;
призначення сигналізації апаратів керування;
правила техніки безпеки;
типові інструкції з експлуатації вантажних або пасажирських ліфтів, затверджені інспекцією Держтехнагляду; номінальну вантажопідйомність; правила пуску ліфта в роботу.
1.4. Ліфтер призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника установи відповідно до чинного законодавства.
1.5. Ліфтер безпосередньо підпорядковується заступнику керівника з АГЧ або начальнику господарського відділу.

2. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ
2.1. Управління ліфтами і контроль за їх справним станом.
2.2. Пуск ліфта в роботу з попередньою перевіркою роботи телефону або аварійної сигналізації, справності світлової та звукової сигналізації, автоматичних замків на всіх зупинкових пунктах, кнопки "Стоп".
2.3. Спостереження за експлуатацією ліфта.
2.4. При супроводі пасажирів або вантажів спостереження за посадкою і виходом пасажирів або завантаженням і вивантаженням вантажу.
2.5. Дотримання номінальної вантажопідйомності. Зупинка ліфта при виявленні несправностей в його роботі, усунення дрібних несправностей або повідомлення черговому електромеханіку.
2.6. Утримання в чистоті кабіни ліфта, поверхових площадок на всіх зупинкових пунктах. Заповнення журналу приймання та здачі зміни.

3. ПРАВА
3.1. Ліфтер має право:
1) вносити пропозиції керівництву установи з питань організації та умов своєї трудової діяльності;
2) користуватися інформаційними матеріалами та нормативно-правовими документами, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків;
3) проходити в установленому порядку атестацію з правом отримання відповідного кваліфікаційного розряду;
4) підвищувати свою кваліфікацію.
3.2. Ліфтер користується всіма трудовими правами відповідно до КзПП.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1. Ліфтер несе відповідальність за:
1) своєчасне і якісне здійснення покладених на нього посадових обов'язків;
2) організацію своєї роботи, своєчасне і кваліфіковане виконання наказів, розпоряджень і доручень керівництва, нормативно-правових актів з своєї діяльності;
3) дотримання правил внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки і техніки безпеки;
4) ведення документації, передбаченої чинними нормативно-правовими актами;
5) оперативне вжиття заходів, включаючи своєчасне інформування керівництва, щодо усунення порушень техніки безпеки, протипожежних та інших правил, що створюють загрозу діяльності установи, його працівникам та іншим особам.
4.2. За порушення трудової дисципліни, законодавчих та нормативно-правових актів ліфтер може бути притягнутий відповідно до чинного законодавства залежно від тяжкості провини до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

 

ПОГОДЖЕНО:

Керівник структурного підрозділу:

 

_________________
(підпис)

 

______________________
(ПІБ)

 

___________________ р.

Начальник
юридичного відділу:

 

_________________
(підпис)

 

______________________
(ПІБ)

 

___________________ р.

З інструкцією ознайомлений:

 

_________________
(підпис)

 

______________________
(ПІБ)

 

___________________ р.

<< Назад