Інструкція монтажників

    


Задати питання
Щоб скористатися формою, включіть підтримку JavaScript та Cookies в браузері.

 

 

Посадова інструкція - Монтажник електричних підйомників (ліфтів) 3-го розряду

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник електричних підйомників (ліфтів) 3-го розряду" відноситься до категорії Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником електричних підйомників (ліфтів) 2 розряду не менше 1 року.

1.3. Знає та застосовує у діяльності:

  • основні пристрої та принцип роботи електричних підйомників;
  • електросхеми керування ліфтами із швидкістю руху до 0,71 м/сек;
  • способи та прийоми виконання простих монтажних робіт;
  • правила користування механізованими інструментами;
  • правила заземлювання та занулювання устаткування ліфтів;
  • правила прокладання електропроводки;
  • способи стропування та переміщання устаткування ліфтів;
  • основні вимоги Держнаглядохоронпраці щодо улаштування і безпечної експлуатації ліфтів та правил виконання та приймання робіт;
  • установочні креслення (проекти ліфту).

1.4. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (посада прямого керівника).

1.6. Керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (назва підрозділу або посада підлеглого).

1.7. Під час відсутності право виконання посадових обов'язків з даної інструкції передається іншій особі, призначеній у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи під час монтажу електричних підйомників (ліфтів).

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

Монтажник електричних підйомників (ліфтів) 3-го розряду має право:

3.1. Вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

4. Відповідальність

Монтажник електричних підйомників (ліфтів) 3-го розряду несе відповідальність за:

4.1. Невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

5. Приклади робіт

5.1. Установлювання інвентарних настилів у шахті.

5.2. Укрупнювальне складання шахтних дверей.

5.3. Встановлювання кронштейнів для кріплення електричного та механічного устаткування за готовою розміткою.

5.4. Установлювання дюбелів.

5.5. Заряджання та встановлювання вимикачів кнопкових постів, перемикачів, ввідних пристроїв, трансформаторів, світлових табло.

5.6. Продзвонювання проводів і кабелів.

5.7. Підключання клемних коробок у шахті.

5.8. Монтаж мереж заземлення.

5.9. Зачищання стиків напрямних.

5.10. Установлювання монтажних лебідок і блоків.

5.11. Стропування устаткування.

<< Назад